Lyssna på sidan Lyssna

Översvämningsskydd Arvika stad

Dammprojekt

Arvika drabbades hårt av översvämningen år 2000 då vattnet steg mer än tre meter över medelvattenstånd. Nu bygger Arvika kommun ett översvämningsskydd för att skydda staden mot framtida översvämningar. Översvämningsskyddet består av tre delar; en huvuddamm i sundet mellan Kyrkviken och Glafsfjorden samt två spärrdammar på land. Öster spärrdamm stod färdig år 2015, väster spärrdamm färdigställdes i oktober år 2016 och arbetet med huvuddammen pågår fram till våren år 2019.

Arvika Teknik AB rapporterar här från arbetet med översvämningsskyddet. Du kan också se bilder från projektet på Instagram @arvikaoversvamningsskydd.

I länkrutan finns mer information, bland annat tidsplanen och vad som hänt tidigare i projektet.

Öppet hus 5 maj

Nyfiken på dammen - vårt nya översvämningsskydd? Den 5 maj har Arvika Teknik AB öppet hus på byggarbetsplatsen kl 14-16. Gå en guidad tur på bygget, hör civilförsvaret och Räddningstjänsten berätta om arbetet under översvämningen år 2000 eller kolla in maskinerna som våra lokala entreprenörer visar upp. Det blir en eftermiddag för hela familjen! Vi bjuder på kaffe eller festis och bulle.

Tillfart från Östra sund, skyltning från infarten till Ingesunds musikhögskola. Bilister hänvisas till musikhögskolans parkering. Endast handikapparkering kommer att finnas vid sundet.

Sundet öppet för båttrafik från 28 april 2018

Detta händer just nu: våren 2018

Grundläggningen är färdig och nu pågår betongarbeten på den östra sidan av huvuddammen. Vi arbetar i torrhet nere i fångdammen (torrdockan) med cirka åtta meter vatten på andra sidan väggen.

Byggarbetsplatsen är avstängd för allmänheten

På förekommen anledning har entreprenören som bygger översvämningsskyddet fått förstärka med ytterligare avspärrningar mot byggarbetsplatsen.

Det finns personer som lockats av möjligheten att kunna passera över pålbryggorna, som anlagts i samband med bygget. Detta är inte tillåtet.

På området sker arbete med stora maskiner och det innebär livsfara att ge sig in i det avspärrade området. Pålbryggorna är heller inte avsedda eller säkert utformade för fotgängare och cyklister, varför passage heller inte är tillåtet när arbetet är avslutat för dagen eller under helger. Så för din egen säkerhet och för dem som arbetar på bygget, respektera förbudet.

Det blir öppet hus på byggarbetsplatsen den 5 maj kl 14-16. Alla nyfikna är välkomna att komma och titta på bygget. Vi bjuder på kaffe eller festis och bulle. Tillfart från Östra Sund, skyltning från infarten till Ingesunds musikhögskola.

Byggarna

Spärrdammarna på land byggs i egen regi av Arvika Teknik AB, medan huvuddammen byggs av NRC Group och pumpstationen byggs av Purac.

Sidansvarig:

Sidan uppdaterad: 2018-04-24
Kontakta oss
  • Arvika Teknik AB
  • 20. Teknisk stab
  • 671 81 Arvika
  • Besöksadress Östra Esplanaden 5

  • Elin Alsterhag
  • Chef Teknisk stab
  • Tfn 0570-817 57

  • Rolf Ränkeskog
  • Projektledare
  • Tfn 0570-816 16