Lyssna på sidan Lyssna

Detta händer just nu

arbeten i västra sund

2018-03-12

VA-utbyggnaden i Kinnaområdet är nu helt klar. Samtliga fastigheter har fått en kommunal anslutningspunkt för vatten samt avlopp. I övriga Västra Sund är det ett liknande förhållande, förutom området Rösheim samt fastigheterna vid Blåsut. Rösheim är under utbyggnad och kommer att få kommunalt vatten samt avlopp under våren 2018. För fastigheterna vid Blåsut i Västra Sund börjar arbetet i maj 2018 och pågår fram till slutet av september 2018, om vår tidplan håller i sig.

Efter detta har samtliga fastigheter fått en kommunal anslutningspunkt för VA i området Kinna-Västra Sund. Det har också byggts en gång- och cykelväg med belysning från Jonsbol i norr till söder om Krötåsen vid infarten till Blåsut.

Projektet har pågått under cirka fyra år inklusive planeringsarbeten, projektering, tillståndsansökningar samt byggnation och utförande av sjöledningar i Kyrkviken med tillhörande pumpstationer.

Med VA-projektet har vi förbättrat miljön och gett fastigheterna i området ett mervärde. Tack vare kommunalt VA ges nu också möjlighet att stycka av från privata fastigheter för nybyggnationer. En bättre och säkrare trafikmiljö är ett annat plus i sammanhanget, liksom de fiberdragningar för snabbt bredband som gjorts samtidigt med VA-arbetena. Kort sagt, Västra Sund-Kinna har blivit ett ännu attraktivare område att bo i.

Sidansvarig:

Sidan uppdaterad: 2018-03-12
Kontakta oss
  • Arvika Teknik AB
  • 12. Administration
  • 671 81 Arvika
  • Besöksadress Östra Esplanaden 5

  • Projektledare
  • Kurt Nilsson
  • Tfn 0570-817 54
Mer information